អតិថិជនទទួលបានម៉ាយក្រូវ៉េវ ភ្លាមៗពេលទិញ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់សាមសុង


ភ្នំពេញ ៖ រាល់ការជាវមា៉សុីត្រជាក់សាមសុង The Triangle ចាប់ថ្ងៃនេះតទៅ អតិថិជននឹងទទួលបាន ការថែមជូននូវម៉ាយក្រូវ៉េវសាមសុងភ្លាមដោយឥតគិតថ្លៃ។ ការថែមជូន

នឹងត្រូវធ្វើឡើងរហូត ដល់ថ្ងៃទី 30 មិថុនា ឆ្នាំ 2016។ នៅរងចាំដល់ណាទៀត ទទួលបានទាំងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ដែលផ្តល់នូវផាសុកភាព និងរង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យបែបនេះ! ម៉ាសុីនត្រជាក់

សាមសុង The Triangle អាចរក្សាសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងបន្ទប់ឲ្យត្រជាក់ថេរ រហូតដោយមិនចាំបាច់បិទបើក ឬក៏កំណត់សីតុណ្ហភាពចុះឡើង ដូច្នេះវាប្រើប្រាស់ថាមពល អគ្គីសនី

កាន់តែតិចជាងមុន។ បច្ចេកវិទ្យា Digital Inverter ជំនាន់ថ្មីប្រើប្រាស់ថាមពល ត្រឹមតែ៣២% នៃការប្រើប្រាស់ថាមពលម៉ាស៊ីនត្រជាក់ធម្មតាមានន័យថាវាអាចសន្សំសំចៃ រហូត

ដល់ទៅ ៦៨%។ មុខងារនេះនឹងធ្វើឲ្យបន្ទប់ត្រជាក់លឿនជាងមុន ដោយសារ ដំណើរការក្នុងកម្រិតអតិបរិមាជាមួយនឹងល្បឿនកង្ហារត្រឹមតែ៣០នាទីប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីបង្រ្គប់ ភាព

ត្រជាក់ក្នុងបន្ទប់។ អតិថិជនមិនបាច់បារម្ភពីភាពក្តៅស្អុះស្អាប់ទៀតនោះឡើយ ដោយគ្រាន់តែត្រូវការម៉ាស៊ីន ត្រជាក់មួយពីក្រុមហ៊ុនសាមសុងប៉ុណ្ណោះ៕


Follow Me
Location

Visitor

My Social Channel