ប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋរកចំណូលប្រចាំឆ្នាំ (GPD) បានច្រើនជាងគេបង្អស់លើពិភពលោក


មិត្តអ្នកអានប្រហែលជាបានដឹងហើយថា រហូតមកទល់ពេលនេះ មានសរុបប្រមាណ ១៩៥ ប្រទេសទូទាំងពិភពលោក ដែលក្នុងនោះមាន ១៩៣ប្រទេស ជារដ្ឋសមាជិកអង្គការ

សហប្រជាតិ និង២ផ្សេងទៀតស្ថិតក្នុងនាមជារដ្ឋសង្កេតការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិមួយនេះ។  សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ អង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ ឬហៅកាត់ថា IMF បាន

ធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេស ដែលមានពលរដ្ឋរកចំណូលប្រចាំឆ្នាំ ឬ GDP  បានច្រើនជាងគេលើពិភពលោក។ ដូច្នេះខ្មែរឡូតនឹងនាំមិត្តអ្នកអានឲ្យបានស្គាល់ប្រទេសទាំងដប់នោះ

ដែលពលរដ្ឋរបស់ពួកគេរកបានជាមធ្យមខ្ទង់ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកឯណោះ។

១០. សានម៉ារីណូ៖ ៦៤,៤៤៣ ដុល្លារអាមេរិក

រួូបភាព៖ សាន់ម៉ារីណូ

៩. អារ៉ាប់រួម៖ ៦៧,៦៩៦ ដុល្លារអាមេរិក

រួូបភាព៖ អារ៉ាប់រួម

៨. ន័រវែស៖ ៦៩,២៩៦ ដុល្លារអាមេរិក

រួូបភាព៖ ន័រវែស

៧. អៀរឡង់៖ ៦៩,៣៧៤ ដុល្លារអាមេរិក

រួូបភាព៖ អៀរឡង់

៦. គុយវ៉ែត៖ ៧១,២៦៣ ដុល្លារអាមេរិក

រួូបភាព៖ គុយវ៉ែត

៥. ប្រ៊ុយណេ៖ ៧៩,៧១០ ដុល្លារអាមេរិក

រួូបភាព៖ ព្រុយណេ

៤. សិង្ហបុរី៖ ៨៧,០៨២ ដុល្លារអាមេរិក

រួូបភាព៖ សិង្ហបុរី

៣. ម៉ាកាវ៖ ៩៦,១៤៧ ដុល្លារអាមេរិក

* កំណត់ចំណាំ៖

​​• ម៉ាកាវត្រូវបានរាប់បញ្ចូលបញ្ជីនេះមែន តែមិនមែនជារដ្ឋធិបតេយ្យភាព (Sovereign State) នោះទេ។

• ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់នេះ គឺផ្អែកទៅតាមការគណនាតាមប្រព័ន្ធ Purchasing Power Parity (PPP) ៕

រួូបភាព៖ ម៉ាកាវ

២. លុចសំបួ៖ ១០១,៩៣៦ ដុល្លារអាមេរិក

រួូបភាព៖ លុចសំបួ

១. កាតារ៖ ១២៩, ៧២៦ ដុល្លារអាមេរិក

រួូបភាព៖ កាតារ


Follow Me
Location

Visitor

My Social Channel