ក្រោកនោមកណ្តាលយប់មិនមែនជារឿងធម្មតាទេ អាចទាក់ទងនឹងជំងឺមួយចំនួនដែលត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ន


ការក្រោកនោមទៅបន្ទប់ទឹកនៅពេលយប់ ត្រឹមតែម្តង មិនមែនជារឿងអ្វីដែលត្រូវបារម្ភនោះទេ។ ប៉ុន្តែការដែលអ្នកតែងតែក្រោកពីដំណេក ទៅបន្ទប់ទឹកញឹកញាប់ពេក វាប្រាកដ

ជាមានបញ្ហាសុខភាព មិនប្រក្រតីណាមួយហើយជាពិសេសអាចកើតលើស្ត្រីវ័យកណ្តាលភាគច្រើន ដែលអ្នកត្រូវតែពិនិត្យតាមដានឱ្យបានដិតដល់។ ការក្រោកពីដំណេកទៅ

បន្ទប់ទឹកកណ្តាលយប់ មិនត្រឹមតែអាចមកពីបញ្ហាសុខភាពនោះទេ វាថែមទាំងអាចរំខានដំណេក និងធ្វើឱ្យអ្នកបាត់បង់ថាមពេលនៅក្នុងខ្លួនផងដែរ។

ដូច្នេះមកតាមដានទាំងអស់គ្នា អំពីបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួន ដែលបណ្តាលឱ្យអ្នកក្រោកទៅបន្ទប់ទឹកនោមជាញឹកញាប់ខុសពីធម្មតា ដូចខាងក្រោម៖

ការដែលអ្នកតែងតែក្រោកពីដំណេក ទៅបន្ទប់ទឹកញឹកញាប់ពេក វាប្រាកដជាមានបញ្ហាសុខភាព មិនប្រក្រតីណាមួយហើយ

# បាត់បង់សមត្ថភាពនៃអរម៉ូនម្យ៉ាង(អរម៉ូន Antidiuretic)

អរម៉ូន Antidiuretic ជួយគ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិទឹក និងទឹកនោមនៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នក។ ប៉ុន្តែអរម៉ូននេះ នឹងមានសមត្ថភាពចុះខ្សោយ នៅពេលដែលអ្នកមានវ័យកាន់តែ

ចាស់ទៅ ជាពិសេសចាប់ពីវ័យ ៦០ ទៅ ៧០ ឆ្នាំទៅ។ ដូច្នេះនៅពេលដែលអរម៉ូននេះកាន់តែខ្សោយទៅ អ្នកនឹងមិនសូវជាអាចទប់នោមបាន ហើយជាពិសេសត្រូវក្រោក

ទៅបន្ទប់ទៅជាញឹកញាប់រាល់យប់ជាមិនខាន។

នៅពេលដែលអរម៉ូននេះកាន់តែខ្សោយទៅ អ្នកនឹងមិនសូវជាអាចទប់នោមបាន ហើយជាពិសេសត្រូវក្រោកទៅបន្ទប់ទៅជាញឹកញាប់រាល់យប់ជាមិនខាន

# អាការហើមជើង

អាការហើមជើង បណ្តាលមកពីជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកទាប និងជាតិទឹករត់មិនត្រូវកន្លែងសព្វរាងកាយ ហើយមូលហេតុទាំងនេះ នៅពេលដែលអ្នកគេងលក់ វានឹងជម្រុញ

ឱ្យទឹកនោមចេញមកក្រៅ ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យអ្នកឧស្សាហ៍ក្រោកនោមរាល់យប់។ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះ រាល់យប់មុនពេលចូលគេងអ្នកគួរតែធ្វើលំហាត់ប្រាណងាយៗ

ដោយដាក់ជើងឡើងលើ ឱ្យបាន ២ ទៅ៣ម៉ោង ដើម្បីឱ្យសារធាតុរាវរត់សព្វរាងកាយ និងមិនធ្វើឱ្យអ្នកក្រោកនោមរាល់យប់ទៀតទេ។

អាការហើមជើង បណ្តាលមកពីជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកទាបដែលជាហេតុធ្វើឱ្យអ្នកឧស្សាហ៍ក្រោកនោមរាល់យប់

# មហារីកស្បូន ឬមហារីកអូវ៉ែ

ការកើតជំងឺដុំសាច់មហារីកស្បូន និងមហារីកអូវ៉ែ វានឹងធ្វើឱ្យស្បូនរបស់អ្នករីកធំ ហើយធ្វើការសង្កត់ទៅលើប្លោកនោម ដែលវាមិនត្រឹមតែធ្វើឱ្យប៉ះពាល់សុខភាពរាងកាយ និង

ប្លោកនោមរបស់អ្នកនោះទេ តែវាអាចធ្វើឱ្យអ្នកក្រោកនោមញឹករាល់យប់ផងដែរ។

ការកើតជំងឺដុំសាច់មហារីកស្បូន និងមហារីកអូវ៉ែ វានឹងធ្វើឱ្យស្បូនរបស់អ្នករីកធំ ហើយធ្វើការសង្កត់ទៅលើប្លោកនោម

# ឆ្លងមេរោគផ្លូវបង្ហូរនោម

ការឆ្លងមេរោគនៅក្នុងផ្លូវបង្ហូរនោម អាចធ្វើឱ្យអ្នកក្រោកនោមនៅអំឡុងពេលយប់កំពុងគេងបានផងដែរ។ ជាពិសេសពេលនោមម្តងៗ អាចនឹងមានការឈឺចុកចាប់មកជាមួយ

ផង ដោយមិនត្រឹមតែមានផលវិបាករាល់យប់ទេ សូម្បីតែពេលថ្ងៃក៏អ្នកមានអារម្មណ៍ថាពិបាកក្នុងរាងកាយដែរ។

ការឆ្លងមេរោគនៅក្នុងផ្លូវបង្ហូរនោម អាចធ្វើឱ្យអ្នកក្រោកនោមនៅអំឡុងពេលយប់កំពុងគេងបានផងដែរ។ ជាពិសេសពេលនោមម្តងៗ អាចនឹងមានការឈឺចុកចាប់មកជាមួយផង

# ជំងឺទឹកនោមផ្អែម

រោគសញ្ញាដែលឧស្សាហ៍ក្រោកនោមពេលយប់ច្រើនបំផុត គឺពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមតែម្តង។ នៅពេលដែលជាតិស្ករក្នុងខ្លួន មិនអាចគ្រប់គ្រងបាន ហើយមិនបានធ្វើការ

បំលែងជាតិស្ករក្នុងខ្លួនជាថាមពលបានល្អនោះទេ ជាតិស្ករនឹងហូរហៀរបញ្ចេញតាមរយៈទឹកនោមដ៏ច្រើនលើសលប់ ជាពិសេសគឺរាល់យប់ពេលដែលអ្នកកំពុងតែគេង។

រោគសញ្ញាដែលឧស្សាហ៍ក្រោកនោមពេលយប់ច្រើនបំផុត គឺពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមតែម្តង

# សម្ពាធលើប្លោកនោម

អាការបែបនេះ ភាគច្រើនកើតមាននៅលើស្ត្រីដែលទើបតែសម្រាលកូនរួចតាមបែបធម្មជាតិ (ទ្វារមាស) ហើយសាច់ដុំទ្វារមាសរបស់អ្នកចាប់ផ្តើមខ្សោយ ហើយមានសម្ពាធ

សង្កត់ទៅលើប្លោកនោម ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យអ្នកឧស្សាហ៍រាន់នោម ជាពិសេសគឺក្រោកនោមពេលយប់តែម្តង។

សាច់ដុំទ្វារមាសរបស់អ្នកចាប់ផ្តើមខ្សោយ ហើយមានសម្ពាធសង្កត់ទៅលើប្លោកនោម ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យអ្នកឧស្សាហ៍រាន់នោម ជាពិសេសគឺក្រោកនោមពេលយប់តែម្តង

# ទាក់ទងនឹងជំងឺផ្លូវភេទ

ការនោមញឹករាល់យប់ អាចបណ្តាលមកពីការឆ្លងមេរោគ ឬកំពុងតែផ្ទុកនូវមេរោគកាមរោគផ្សេងៗ ដូចជា ស្វាយ ស្វាយប្រមេះ និងជំងឺទាក់ទងនឹងប្រដាប់បន្តពូជជាច្រើនមុខ

ទៀត។ ក្នុងករណីដែលអ្នកមានការឈឺចុកចាប់រាល់ពេលនោមមកជាមួយនោះ អ្នកគូរតែទៅពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជណ្ឌិតដើម្បីពិនិត្យរកមើលជំងឺទាំងអស់នេះ។

ការនោមញឹករាល់យប់ អាចបណ្តាលមកពីការឆ្លងមេរោគ ឬកំពុងតែផ្ទុកនូវមេរោគកាមរោគផ្សេងៗ ដូចជា ស្វាយ ស្វាយប្រមេះ និងជំងឺទាក់ទងនឹងប្រដាប់បន្តពូជ

# បញ្ហាក្រពេញប្រូស្តាត

នៅពេលដែលក្រពេញប្រូស្តាតរបស់អ្នកមានបញ្ហា ហើយរីកធំវាអាចធ្វើឱ្យប៉ះទង្គិចដល់ប្រព័ន្ធបង្ហូរនោម អាចធ្វើឱ្យអាការទប់នោមមិនបានយូរ ដោយសារតែប្លោកនោមពេញ

ដោយទឹកនោម រួចវានឹងធ្វើឱ្យអ្នកចូលបន្ទប់ញឹកញាប់ ជាពិសេសគឺពេលយប់៕

នៅពេលដែលក្រពេញប្រូស្តាតរបស់អ្នកមានបញ្ហា ហើយរីកធំវាអាចធ្វើឱ្យប៉ះទង្គិចដល់ប្រព័ន្ធបង្ហូរនោម


Follow Me
Location

Visitor

My Social Channel