ការថែមជូនពិសេសពី សាមសុងសម្រាប់ពេលចូលឆ្នាំថ្មី


ភ្នំពេញ៖  រាល់ការទិញផលិតផល សាមសុង ដែលរួមមានទូទឹកកក ទូរទស្សន៍ និងម៉ាស៊ីនបោកសំលៀកបំពាក់ ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី 17 ខែមេសា ឆ្នាំ 2016 អតិថិជននឹងទទួលបានការ

ថែមជូនដូចជាម៉ាយក្រូវែវ ម៉ាសុីនប៊ូបធូលី ឬក៏ជើងទម្រទូរទស្សន៍ជាដើម។ ឥឡូវនេះអតិថិជនរបស់សាមសុង អាចទទួលសម្ភារៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងគេហដ្ឋាននា ឱកាសចូលឆ្នាំថ្មី

ប្រពៃណីជាតិ ដោយទទួលបានកាដូជាច្រើនដូចជា៖ រាល់ការទិញទូទឹកកក Twin Cooling Plus ឬម៉ាស៊ីនបោកសំលៀកបំពាក់ដែលបានកំណត់ នឹងទទួលបាននូវម៉ាយក្រូវ៉េវ ឬក៏ម៉ាសុីន

ប៊ូមធូលីចំនួនមួយភ្លាមៗ។ ហើយរាល់ការទិញ ទូរទស្សន៍ ចាប់ពី32អ៊ីង ដល់48អ៊ីង អតិថិជននឹងទទួល បានជើងភ្ជាប់ជញ្ជាំងចំនួនមួយភ្លាមៗផងដែរ។ ការផ្តល់ជូននេះគឺសម្រាប់តែផលិត

ផលដែលបានកំណត់ប៉ុណ្ណេាះ។ សូមកុំឲ្យឱកាសទទួល បានផលិតផលដ៏ល្អរបស់សាមសុង នេះកន្លងផុតឲ្យសេាះ ព្រេាះរយៈពេលមានកំណត់។ អំពីក្រុមហ៊ុន Samsung

Electronics co., Ltd គឺជាក្រុមហ៊ុននាំមុខគេលើ ពិភពលោកផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា ដោយផ្តល់លទ្ធភាពថ្មីៗជូនមនុស្សគ្រប់រូប គ្រប់ ទីកន្លែង។ តាមរយៈ ការបង្កើតថ្មី និងរបកគំហើញឥតឈប់

ឈរ យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្តូរឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនូវពិភពទូរទស្សន៍ ស្មាតហ្វូន កុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួន កុំព្យូទ័រលើតុ ម៉ាស៊ីនថតរូប ឧបករណ៍ផ្ទះបាយ ម៉ាស៊ីនថតចម្លង ប្រព័ន្ធ LTE ឧបករណ៍

វេជ្ជសាស្ត្រ ឧបករណ៍ផ្សេងៗដែលប្រើប្រព័ន្ធអគ្គិសនី និងដំណោះស្រាយផ្សេងៗប្រើប្រព័ន្ធ LED។ យើងកំពុងតែនាំមុខគេផ្នែកអុីនធឺណែត(Internet of Things) ដែលមានឧបករណ៍វៃ

ឆ្លាតជាច្រើន និងមានការសហការ យ៉ាងល្អនិងសកម្ម នៅក្នុងឧស្សាហកម្មផ្សេងៗ។ យើងមានបុគ្គលិកចំនួន 319.000 នាក់ នៅទូទំាង 84 ប្រទេស ដោយមានបរិមាណលក់ប្រចាំឆ្នាំ ចំនួន

196 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមនិងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ អត្ថបទ និងឯកសារផ្សេងៗ សូមមើលគេហទំព័រ news.samsung.com


Follow Me
Location

Visitor

My Social Channel